โรคภูมิแพ้ที่พบบ่อย ใกล้ตัว

โรคภูมิแพ้ที่พบบ่อย ใกล้ตัว

โรคภูมิแพ้ทางจมูก

พมบ่อยที่สุด ผู้ป่วยมักจะมีอาการคันจมูก คัดจมูก น้ำมูกไหล คันตา ไอ มีเสมหะมาก อาจจะกระแอมบ่อย ๆ เนื่องจากน้ำมูกไหลลงคอ เป็นหวัดบ่อยหรือเป็นหวัดง่าย

โรคหืด

คิดจากการอักเสบของหลอดลมทำให้มีความไว และตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นมากผิดปกติ เมื่อผู้ป่วยโรคหืดสัมผัสสิ่งกระตุ้น หลอดลมก็จะหดตัวทำให้หายใจลำบาก ไอ หอบ แน่นหน้าอกและหายใจมีเสียงวี้ด ๆ

ลมพิษ

มีอาการบวม แดง คันที่ผิวหนังตำแหน่งใดก็ได้ตามร่งกาย ลมพิษอาจจะเป็นอยู่เพียงไม่กี่ชั่วโมงหรืออาจจะเป็น ๆ หาย ๆ

ลมพิษชนิดเฉียบพลัน

จะเป็น ๆ หาย ๆ น้อยกว่า 6 สัปตาห์ อาจเกิดจากแพ้อาหาร ยา หรือการติดเชื้อ

ลมพิษชนิดเรื้อรัง

จะเป็น ๆ หาย ๆ มากกว่า 6 สัปดาห์ ส่วนใหญ่ ไม่ได้เกิดจากการแพ้ ในผู้ป่วยบางคน มีโรคอื่น ๆ ที่เกิดร่วมได้

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561

ที่มา : รศ.นพ.ฮิโรชิ จันทาภากุล