โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังในเด็กและผู้ใหญ่

โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังในเด็กและผู้ใหญ่

โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง เป็นโรคที่พบในเด็กดและผู้ใหญ่ แต่จะพบมากในเด็ก โดยฉพาะด็กที่มีอายุ 3-6 เดือน เนื่องจากมีผิวหนังที่ค่อนข้างไวต่อสิ่งเร้า
🗣สาเหตุของโรค
1. ปัจจัยทางพันธุกรรม และความแปรปรวนของระบบภูมิคุ้มกัน
2. ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้น เช่น อาหาร สารสัมผัส หรือการติดเชื้อบางชนิด
🗣อาการของโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง
1. ผิวหนังมีการอักเสบ (eczema)
2. ผิวหนังแดง แห้ง และกันมาก
3. มีอาการเรื้อรังและเป็น ๆ หาย ๆ อยู่ตลอด
🗣อาการตามช่วงอายุ
1. ช่วงอายุ 2 เดือน – 2 ปี จะมีอาการผิวหนังอักเสบ แดง บวม อาจมีตุ่มน้ำและสะเก็ดน้ำเหลือง พบที่บริเวณใบหน้า ลำตัว และแขนขา
2. ช่วงอายุ 2 ปีขึ้นไป มีอาการอักเสบที่ค่อนข้างเรื้อรัง ผิวแห้งมาก พบบ่อยบริเวณข้อพับ เช่น ข้อพับแขน ขา
3. ช่วงวัยรุ่นและผู้ใหญ่ มีอาการผิวหนังอักเสบเรื้อรัง และผิวหนังหนาขึ้น จากการเกา พบบ่อยตามข้อพับ ข้อมือ ฝามือ และเปลือกตา
🗣วิธีการรักษา
หลีกเส่ยงปังจัยที่ทำให้ผิวแห้ง และสารที่ระคายคืองต่อผิว ช่น การอาบน้ำนาน
การอาบน้ำร้อน การใช้สมกกินไป หรือการสัมผัสผงซักฟอกที่ตกก้างในสือผ้า เป็นต้น
ทาสารที่เพิ่มความชุมชื่นให้กับผิวหนัง เช่น การทาโลชันหรือครีมบำรุงผิวอย่างสม่ำาเสมออาจใช้ยาสเตียรอยด์ชนิดทาร่วมด้วย พื่อลดการอักสบของผิวหนัง ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
หากมีอาการรุนแรงมาก ควรปรึกษาแพทย์ผูู้เชี่ยวชาญ

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยยน 2563
ที่มา : อ. ดร. นพ.ดิเรกฤทธิ์ เชี่ยวเชิงชล