โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือโรคถุงลมโป่งพองเกิดจากการสูบบุหรี่หรือการสัมผัสมลพิษเป็นเวลานาน เป็นภัยร้ายอย่างหนึ่งต่อสุขภาพและเป็นโรคเรื้อรังที่อาจเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตได้ เมื่อถุงลมในปอดเสียหายระดับหนึ่งจะเริ่มมีอาการและไม่สามารถรักษาหรือทำให้กลับคืนเป็นปกติอย่างเดิมได้แม้ว่าจะเลิกสูบบุหรี่แล้วก็ตาม

อาการ

 • หายใจมีเสียงวี้ด
 • น้ำหนักลดลง (ในระยะท้าย)
 • แน่นหน้าอก
 • หอบเหนื่อย โดยเฉพาะเวลาออกแรง
 • มีการตัดเชื้อในปอด เป็นๆ หายๆ
 • ไอมีเสมหะเรื้อรัง

โรคร่วมอื่นๆ เช่น โรคต้อกระจก โรคกระดูกพรุน ภาวะกล้ามเนื้อลีบ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน เป็นต้น

ปรับพฤติกรรม ห่างโกลโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

 • เลิกสูบบุหรี่
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสควันบุหรี่และฝุ่นควันพิษต่างๆ
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 • บริเวณที่อยู่อาศัยที่มีควันจากการประกอบอาหารหรือการเผาไหม้ ควรมีการจัดการระบายอากาศที่ดี ร่วมกับพิจารณา การใช้เครื่องฟอกอากาศที่เหมาะสม
 • ผู้ที่ประกอบอาชีพที่ต้องสัมผัสหรือสูดฝุ่นควัน เช่น ตำรวจจราจร ผู้ทำงานก่อสร้าง ควรสวมใส่หน้ากากที่ได้มาตรฐานตามวิชาชีพ

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565
ข้อมูลโดย : อ.นพ.นพพล ลีลายุวัฒนกุล
หน่วยโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต ฝ่ายอายุรศาสตร์