โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือถุงลมโป่งพอง เกิดจากการสูบบุหรี่ การสัมผัสมลพิษเป็นเวลานานนับว่าเป็นภัยร้ายอย่างหนึ่งเนื่องจากเป็นโรคเรื้อรัง และอาจเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตได้เมื่อถุงลมในปอดเสียหายจะมีอาการ และไม่สามารถรักษาหรือทำให้กลับคืนเป็นปกติอย่างเดิมได้ แม้ว่าจะเลิกสูบบุหรี่แล้วก็ตาม

  • ปอดจะมีขนาดใหญ่ขึ้นจากการมีลม ค้างในปอด อันเป็นผลจากถุงลมถูกทำลาย และมีหลอดลมตีบ
  • มีอาการแน่นหน้าอก เหนื่อย หอบ
  • ทางเดินหายใจมักจะตีบตันจากการอักเสบ ทำให้หายใจไม่สะดวก
  • ในระยะท้าย ผู้ป่วยจะไม่สามารถหายใจเองได้ ต้องใส่ท่อ และใช้เครื่องช่วยหายใจ สร้างความทรมาน และทำให้คุณภาพชีวิตเสื่อมถอย
  • เกิดโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ เช่น โรคต้อกระจก โรคกระดูกพรุน ภาวะกล้ามเนื้อลีบ และโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน เป็นต้น

ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2565
ที่มา : อ. นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์
หน่วยโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติการหายใจ