โรคปวดศีรษะแบบคลัสเตอร์ (Cluster Headache)

โรคปวดศีรษะแบบคลัสเตอร์ (Cluster Headache)

พบได้ไม่บ่อย แต่มีอาการรุนแรงจนกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันได้

ลักษณะอาการ

  • มักปวดรุนแรงที่บริเวณกระบอกตา ขมับ หรือหน้าผาก
  • ปวด 15 นาที – 3 ชั่วโมง ปวดถี่ได้ตั้งแต่ วันเว้นวัน ถึง 8 ครั้ง/วัน
  • มีอาการร่วมที่เด่นชัด เช่น น้ำมูกไหล น้ำตาไหล ตาแดง บวมบริเวณใบหน้า หนังตาตก หรือม่านตาหดเล็ก โดยพบข้างเดียวกันกับอาการปวดศีรษะ
  • อาจมีอาการปวดในช่วงเวลาเดิมของวันหรือช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งของปี

ผู้ป่วยที่สงสัยเป็นโรคปวดศีรษะแบบคลัสเตอร์ ควรมาพบแพทย์เพื่อรับการตรวจประเมินอาการ และรับการรักษาอย่างถูกต้อง

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.ประกิต อนุกูลวิทยา