โรคท่อน้ำดีตีบตันในทารก (Biliary Atresia)

โรคท่อน้ำดีตีบตันในทารก (Biliary Atresia)

เป็นภาวะที่ท่อน้ำดีตีบตันอย่างถาวรทำให้น้ำดีจากตับไม่สามารถใหลสู่ลำไส้เล็กพบอุบัติการณ์ในทารกแรกเกิดชาวเอเชียในอัตรา 1 ต่อ 5,000 – 10,000 คน

สาเหตุ

ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่อาจเกิดจากปัจจัย ดังต่อไปนี้

  • ความผิดปกติแต่กำเนิด
  • การติดเชื้อไวรัสบางชนิด
  • ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันหรือพันธุกรรม

อาการ

  • ตัวหรือตาเหลืองในช่วงอายุ 2-3 สัปดาห์แรก
  • อุจจาระมีสีเหลืองอ่อนหรือขาวซีด
  • ปัสสาวะสีเหลืองเข้ม
  • ท้องมานหรือท้องโตผิดปกติ

การรักษา

การผ่าตัด ซึ่งควรทำภายในอายุ 60 วัน หากล่าช้าจะเกิดภาวะตับแข็งและเสียชีวิตได้

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564
ที่มา : อ. พญ.ชมชนัท ทับเจริญ