โรคตับ รู้ทัน ป้องกันไว้ รักษาได้

โรคตับ รู้ทัน ป้องกันไว้ รักษาได้

ไวรัสตับอักเสบ มียารักษาหยุดโรคได้ชะงัก

ไวรัสตับอักเสบซี ทานยาสามเดือนก็หายขาด

โรคตับจากแอลกอฮอล์ รักษาง่าย เพียงหยุดดื่ม

ไขมันพอกตับ ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ปรับพฤติกรรม

ตับแข็ง ตับแข็งได้ ก็นิ่มได้ ตับเสียแล้ว ก็เปลี่ยนได้

รู้เท่ารู้ทันมะเร็งตับ รักษาได้ และหายขาดได้

ผู้มีโรคตับอักเสบเรื้อรัง รักษาโรคที่เป็นสาเหตุให้หายขาด และควรตรวจคัดกรอง มะเร็งตับทุก ๆ 6 เดือน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2561

ที่มา : ผศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์