โรคฉี่หนูพึงระวังช่วงน้ำท่วม

โรคฉี่หนูพึงระวังช่วงน้ำท่วม

โรคฉี่หนู ติดต่อสู่คนโดยการสัมผัสโดยตรงกับปัสสาวะของสัตว์ที่มีเชื้อหรือโดยอ้อมผ่านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะแหล่งชื้นแฉะ น้ำท่วมขัง ผ่านทางผิวหนังที่มีบาดแผล หรือ ทางเยื่อบุ เช่น ตา หรือ ปาก

อาการ

ไข้สูง ปวดศีรษะ หากมีอาการเหล่านี้ร่วมด้วย ต้องมาพบแพทย์โดยด่วน

  • ปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง โดยเฉพาะน่องและหลัง
  • หอบเหนื่อย ไอเป็นเลือด
  • เยื่อบุตาอักเสบ ตาแดง
  • ตาเหลือง ตัวเหลือง

ผู้ที่อยู่ในแหล่งน้ำท่วมขัง หรือ ท่วมแลจากฝนตกหนัก หากมีการสัมผัสจากน้ำสกปรก ควรรีบล้างทันที เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่อาจมากับน้ำได้

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

ที่มา : ผศ.ดร.พญ.กนิษฐา ภัทรกุล