โรคความดันต่ำ มีจริงหรือไม่ ?

โรคความดันต่ำ มีจริงหรือไม่ ?

ความดันต่ำคือสภาวะ ไม่ใช่โรค เพราะลักษณะของอาการไม่ได้พัฒนาและนำไป สู่โรคเรื้อรังอื่น ๆ แต่มักแสดงอาการออกมาแบบเฉียบพลัน เช่น หน้ามึด เวียนหัว อ่อนเพลีย แต่การวัดคำาความดันได้ต่ำ อาจพบได้ในคนปกติ เช่น ผู้หญิงอายุน้อย รูปร่างผอมได้

ภาวะความดันต่ำเกิดจากอะไรบ้าง

 • สูญเสียสารน้ำ หรือเลือด เช่น ท้องเสีย อาเจียน เลือดออก
 • ในทางเดินอาหาร อุบัติเหตุ
 • เกิดจากการใช้ยา เช่น ยาลดความดันโลหิต ยาขับปัสสาวะ
 • การติดเชื้อรุนแรง
 • โรคหัวใจรุนแรง
 • ภาวะเสื่อมในโรคทางระบบประสาท เช่น พาร์กินสัน

เรื่องที่คนความดันต่ำต้องหมั่นใส่ใจ

 • ตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อภาวะความดันต่ำได้ง่าย
 • พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 • หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ เพราะอาจทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำมากขึ้น
 • เปลี่ยนอิริยาบถอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพราะการลุก นั่ง ยืน อย่างรวดเร็ว
 • ทำให้เกิดอาการหน้ามืด เวียนศีรษะ อาจมีโอกาสพลัดตกหกล้มได้

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
ที่มา : อ. นพ.วรฤทธิ์ เลิศสุวรรณเสรี
ศูนย์โรคหัวใจ