โพรไบโอติก เฉพาะบุคคล

โพรไบโอติก เฉพาะบุคคล

ตัวช่วยเรื่องสุขภาพ

โพรใบโอติก (Probiotics) เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทั้งชนิดแบคทีเรียและยีสต์ ซึ่งมีวางจำหน่ายทั่วไป แต่อาจเป็นโพรไบโอติกสายพันธุ์ที่ไม่ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคล การพัฒนานวัตกรรมเครื่องผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์โพรไบโอติกจะช่วยให้ร่างกายได้รับจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น

การทำงานของเครื่อง

  • รับข้อมูลและต่อประสานกับผู้ใช้งาน
  • เก็บข้อมูลจุลินทรีย์โพรไบโอติกแบบแยกส่วนจำเพาะ
  • สั่งจ่ายผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ให้ตรงกับผู้ใช้งาน

ข้อดีของนวัตกรรมการผลิตจุสินทรีย์โพรไบโอติกเฉพาะบุคคล

  • ผลิตได้ทั้งแบบสายพันธุ์เดียว หรือแบบสายพันธุ์ผสม
  • สามารถสั่งจ่ายได้ ผลิตจุลินทรีย์ได้ตามประเภท ปริมาณและสัดส่วนที่ต้องการทั้งนี้การใช้นวัตกรรมดังกล่าว ต้องอยู่กายใต้การควบคุมของแพทย์ที่ผ่านการอบรมเท่านั้น

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564
ที่มา : รศ. ดร. นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์