โนโรไวรัส (Noro virus) กับสถานเลี้ยงเด็ก

โนโรไวรัส (Noro virus) กับสถานเลี้ยงเด็ก

โนโรไวรัสพบบ่อยในช่วงฤดูหนาว ทำให้เกิดอาการอาเจียน ท้องเสีย มีไข้ คล้ายกับอาหารเป็นพิษ

  1. มักระบาดได้ในสถานลี้ยงเด็ก เด็กอนุบาลหรือเด็กโตในโรงเรียน
  2. ไวรัสนี้มีความคงทนในสิ่งแวดล้อมสูงมาก และดื้อต่อสารฆ่าเชื้อหลายชนิด

ข้อควรปฏิบัติเมื่อมีการระบาดในสถานเลี้ยงเด็กหรือโรงเรียน

  1. ปิดสถานเลี้ยงด็กหรือโรงเรียน ผู้ป่วยทุกคนควรอยู่บ้าน ไม่ควรมาโรงเรียน
  2. ทำความสะอาดโรงเรียน สนามเด็กเล่น และของที่เด็กจะต้องใช้ร่วมกัน โดยใช้การชะล้างให้มากที่สุด
  3. ใช้สารเคมีหรือน้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนประกอบของคลอรีนทำความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ คลอร็อกซ์ ไฮตอร์ ซึ่งสามารถทำลายเชื้อได้เป็นอย่างดี
  4. ผ้าอ้อมสำเร็จรูปก่อนทิ้ง ควรหยดสารละลายที่มีองค์ประกอบคลอรีน 1 หยดเพื่อทำลายเชื้อให้หมดไปก่อนทิ้งในถังติดเชื้อ
  5. ฝึกสอนเด็กและพี่เลี้ยงให้มีการล้างมือบ่อย ๆ โดยฉพาะก่อนจับต้องอาหาร
  6. ข้าวของเครื่องใช้ของเด็กควรเป็นของใครของมัน ไม่ใช้ร่วมกัน

ในกรณีที่สงสัยว่ามีการระบาดให้ส่งตัวอย่าง จะเป็นอาเจียนของเด็กหรืออุจจาระ เพื่อยืนยันเชื้อดังกล่าว

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่สุวรรณ