โควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย

โควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย
  1. ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ “B.1.61 7” หรือที่ถูกเรียกว่า “โควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย” เนื่องจากมีการระบาดจนแพร่กระจายกว้างขวางในประเทศอินเดีย
  2. โดยทั่วไปเมื่อไวรัสมีการแบ่งตัวก็จะเกิดการกลายพันธุ์ เพื่อให้เกิดการปรับตัวและอยู่รอด ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่พบได้เมื่อมีการระบาดของการติดเชื้อไวรัสในพื้นที่นั้น ๆ
  3. โควิด-19 สายพันธุ์อินเดียที่ระบาดในประเทศอังกฤษ ส่วนใหญ่พบในชุมชนที่มีอัตราการฉีดวัคซีนครอบคลุมในประชากรต่ำ โดยพบมากในเด็กวัยรุ่นหรือคนอายุน้อยที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมากกว่าในผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุที่ได้รับวัคซีนแล้ว
  4. โควิด-19 สายพันธุ์อินเดียสามารถแพร่ระบาดได้เท่าหรืออาจจะเร็วกว่าโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ
  5. เป็นสายพันธุ์ที่สามารถแพร่กระจายได้เร็ว ติดต่อได้ง่ายจึงทำให้เกิดการระบาดเป็นวงกว้างได้เร็ว
  6. ทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคของวัคซีนทุกชนิดลดลงบ้าง แต่ยังถือว่ามีประสิทธิภาพอยู่ เช่น วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าที่ใช้ในประเทศอินเดียพบว่า ป้องกันอัตราการนอนโรงพยาบาลได้ 97%
  7. วัคชีนที่มีอยู่ในไทยมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถป้องกันหรือลดความรุนแรงของโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียได้
  8. การยับยั้งการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียได้ดีในขณะนี้ คือ การฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดและฉีดเป็นวงกว้างครอบคลุมประชากรให้มากที่สุด

ที่มา :
ศ. พญ.กุลกัญญาโชคไพบูลย์กิจ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2564