โควิด-19 ทำลายปอดแม้ไม่มีอาการ

โควิด-19 ทำลายปอดแม้ไม่มีอาการ

โรคโควิด-19 ที่แพร่ระบาดระลอกใหม่ในไทย เป็นสายพันธุ์จากประเทศแถบอินเดีย-พม่า ซึ่งมีแนวโน้มความรุนแรงของโรคที่น้อยกว่า แต่แพร่กระจายได้ง่ายกว่า โดยเชื้อจะไปรวมตัวที่จมูกมากขึ้นและไม่ลงปอดเหมือนสายพันธุ์เก่า
อาการติดเชื้อแต่ละรูปแบบ

  • ได้รับเชื้อปริมาณมาก เชื้อจะลงไปอยู่ในถุงลม ทำให้เกิดอาการปอดอักเสบติดเชื้อ มีอาการเหนื่อย หายใจไม่ทัน ต้องได้รับเครื่องช่วยหายใจ
  • ได้รับเชื้อปริมาณน้อย มีอาการคล้ายไข้หวัด ปวดเมื่อยตามตัว มีไข้ หายเองได้ บางรายอาจพบการอักเสบในปอด
  • ผู้ที่ได้รับเชื้อแต่ไม่มีอาการ อาจพบการอักเสบของปอดได้

ผลเสียเมื่อปอดสมรรถภาพลดลง

  • ออกกำลังกายได้ไม่เต็มที่
  • ถูกจำกัดการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้แรงเยอะ
  • หายใจไม่สะดวกหรือรู้สึกหายใจไม่อิ่ม

การป้องกัน

  1. ล้างมือบ่อย ๆ
  2. สวมหน้ากากอนามัย
  3. เว้นระยะห่าง
  4. หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
ที่มา : อ. นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์