โควิด-19 ติดต่อทางอาหาร ได้หรือไม่

โควิด-19 ติดต่อทางอาหาร ได้หรือไม่

โคโรนาไวรัสรวมทั้งเชื้อโรคโควิด-19 สามารถติดต่อได้โดยเชื้อมาสัมผัสที่เยื่อบุปาก ตา จมูก และคอ หรือจากการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด มีเชื้อปนเปื้อน แต่ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าอาหารนำเข้า ในจีนเป็นต้นเหตุของการระบาด ถึงแม้ว่าจะพบเชื้อในกุ้งแช่แข็ง ในเขียงปลาแซลมอน หรือจากพนักงานในโรงงานเกี่ยวกับอาหารเย็น

เชื้อโรคโควิด- 19 สามารถอยู่ในอาหารแซ่แข็งได้เป็นเวลาหลายเดือน แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถยืนยันได้ชัดว่า การระบาดแต่ละแห่งติดมาจากอาหารที่นำเข้าจากต่างประเทศแต่จากข่าวการแพร่ระบาดที่ผ่านมาก็ทำให้ผู้บริโภคควรเพิ่มความระมัดระวังกันมากขึ้น

คำแนะนำ

  • ความปลอดภัยของอาหาร จำเป็นจะต้องมีการตรวจหาสารพันธุกรรม RNA ของไวรัส ซึ่งสามารถตรวจได้ มีความไวสูงมาก เพื่อเป็นการป้องกัน อีกทั้งยังเป็นการตระหนักถึงความสะอาด และการปนเปื้อน ที่อาจจะมากับอาหารได้
  • เชื้อโรคโควิด-19 มีความคงทนอยู่ได้นานที่อากาศเย็น หากแช่แข็งก็จะยิ่งอยู่นานเป็นหลายเดือน ดังนั้นในทางปฏิบัติควรรับประทาน อาหารที่สุกสะอาด ความร้อนสามารถฆ่าเชื้อโรคได้
  • ควรล้างมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะเมื่อจับต้องผลิตภัณฑ์ อาหารดิบ เนื้อสัตว์ อาหารแช่แข็ง จะต้องเพิ่ม ความระมัดระวังยิ่งขึ้น
  • ดูแลเคร่งครัดกับสุขอนามัยของตนเอง ถึงแม้ว่าจะไม่พบการระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศก็ตาม

ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2563

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ