แอลกอฮอล์เป็นพิษ หยุดคิดสักนิด ก่อนคิดจะดื่ม

แอลกอฮอล์เป็นพิษ หยุดคิดสักนิด ก่อนคิดจะดื่ม

แอลกอฮอล์เป็นสารออกฤทธิ์กดประสาท แอลกอฮอล์ในเลือดในระดับที่แตกต่างกันจึงส่งผลต่ออาการหรือความผิดปกติต่าง ๆ ในร่างกาย ได้แก่

ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด (มก.%) และลักษณะอาการที่พบ

20 – 50 อารมณ์ดี ผ่อนคลาย พูดเยอะขึ้น การตัดสินใจช้าลงเล็กน้อย

50 – 90 เริ่มเสียการทรงตัว ควบคตัวเองได้น้อยลง กะระยะผิดพลาด ตอบสนองช้าลง

100 – 199 ตอบสนองช้าลง เดินเซ ระบบกล้ามเนื้อทำงานไม่สัมพันธ์กัน เปลี่ยนแปลงง่าย

200 – 299 (Alcoholic blackouts) คลื่นใส้ อาเจียน ซึม การรับรู้ลดลง จำเหตุการณ์ไม่ได้

300 -399 หมดสติ ชีพจรลดลง การหายใจแย่ลง อุณหภูมิร่งกายลดลง

> 400 มีโอกาสหยุดหายใจ และเสียชีวิตได้

ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่สูงมากสามารถกดสมองที่เกี่ยวข้องกับการหายใจและการรู้สึกตัวของผู้ดื่มได้ ดังนั้น การดื่มบียร์ เหล้า หรือไวน์ในปริมาณมากในระยะเวลาอันสั้นจึงอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2562

ที่มา : อ.นพ.ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร

error: Content is protected !!