แยกกักตัวอย่างไร ? เมื่ออาศัยในบ้านเดียวกัน

แยกกักตัวอย่างไร ? เมื่ออาศัยในบ้านเดียวกัน
  • งดออกจากบ้านและงดให้ผู้อื่นมาเยี่ยม
  • ส่วนตัว หากแยกไม่ได้ควรควรแยกอยู่ในห้องอยู่ห่างจากผู้อื่นมากที่สุด
  • จัดห้องที่ต้องอยู่ร่วมกันให้มีอากาศถ่ายเทสะดวกมีแสงแดดเข้าถึง
  • อย่ารับประทานอาหารร่วมกันเวลาที่อยู่ร่วมกันให้ใส่หน้ากากอนามัยเสมอ
  • หมั่นล้างมือและทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสเป็นประจำ
  • แยกของใช้ส่วนตัว
  • แยกซักเสื้อผ้าผ้าเช็ดตัวและเครื่องนอน
  • หากต้องใช้ห้องน้ำร่วมกันผู้ที่ติดเชื้อควรใช้เป็นคนสุดท้ายปิดฝาก่อนกดชักโครกและทำความสะอาดผิวสัมผัสหลังใช้งาน
  • ขยะมูลฝอยใส่ในถุงขยะติดเชื้อสีแดง เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดการได้ถูกต้องปลอดภัย

ผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อ แต่อยู่อาศัยร่วมกันถือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจึงควรแยกกักตัวจากบุคคลอื่น ๆ เช่นกัน และรับการตรวจยืนยันเมื่อมีอาการผิดปกติ

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน