แผลสดแบบไหนที่หมอจะจ่ายยาปฏิชีวนะให้

แผลสดแบบไหนที่หมอจะจ่ายยาปฏิชีวนะให้
  1. เป็นบาดแผลที่มีลักษณะของการติดเชื้อแล้ว คือ มีการอักเสบบวมแดงหรือเป็นหนอง
  2. เป็นบาดแผลที่ได้รับการรักษาช้า คือ ตั้งแต่ 6-9 ชั่วโมงหลังเกิดบาดแผล
  3. เป็นแผลทิ่มต่ำเป็นรู รวมทั้งแผลสุนัขกัด ที่มีลักษณะทิ่มตำเป็นรู
  4. เป็นแผลในบริเวณที่การไหลเวียนเลือดไม่ดี เช่น เป็นบริเวณที่มีการบวม หรือ เป็นแผลในผู้ที่เป็นโรคของเส้นเลือดแดงส่วนปลาย
  5. เป็นแผลในผู้มีภูมิต้านทานโรคต่ำ เช่น

ผู้เป็นเบาหวาน โดยเฉพาะผู้ที่คุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดี

ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์ หรือมีอายุสูงมาก

ผู้เป็นโรคตับแข็ง ติดสุราเรื้อรัง ผู้ที่ไม่มีม้าม หรือถูกตัดม้าม

ผู้ใช้ยากดภูมิต้านทานโรค เช่น สเตียรอยด์

ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่โรคยังไม่สงบ

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ที่มา : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล

error: Content is protected !!