แนวทางการรักษาเอ็นข้อมืออักเสบ

แนวทางการรักษาเอ็นข้อมืออักเสบ

สาเหตุ

เกิดจากการใช้งานข้อมือและนิ้วหัวแม่มือซ้ำ ๆ ติดต่อกันเป็นประจำ เช่น เขียนหนังสือ ทำงานบ้าน บิดผ้า กวาดบ้าน พิมพ์คอมพิวเตอร์นาน ๆ ทำให้ปลอกหุ้มเอ็นข้อมือ บริเวณฝั่งด้านโคนนิ้วหัวแม่มืออักเสบ มีอาการปวด จนสร้างปัญหาในการใช้งาน

อาการ

ผู้ป่วยจะมีอาการปวดบริเวณเอ็นข้อมือตรงโคนนิ้วหัวแม่มือและปวดมากขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวนิ้วหัวแม่มือหรือข้อมือ

แนวทางการรักษา

  • พักการใช้งาน
  • ใส่เผือกอ่อนเพื่อลดการเคลื่อนไหว
  • ทำกายภาพบำบัดเพื่อบรรเทาอาการ
  • รับประทานยาต้านการอักเสบ
  • ฉีดยาสเตียรอยด์เฉพาะจุด

ข้อควรระวัง

ห้ามนวดหรือบิดบริเวณข้อมือที่อักเสบเพราะจะยิ่งทำให้เกิดการอักเสบมากขึ้น

หากทำตามวิธีต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วอาการปวดอักเสบยังไม่หาย แพทย์อาจแนะนำให้ทำการผ่าตัดในกรณีที่วิธีการ์รักษาอื่น ๆ ไม่ได้ผล ซึ่งเป็นการผ่าตัดเล็ก ใช้เวลาประมาณ ครึ่งชั่วโมงและไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา : ผศ. นพ.ภพ เหลืองจามีกร
ฝ่ายออร์โธปีดิกส์