แนวทางการรักษาปอดอักเสบในผู้ป่วยโควิด-19

แนวทางการรักษาปอดอักเสบในผู้ป่วยโควิด-19

ภาวะปอดอักเสบไม่รุนแรง ให้ยาต้านไวรัสและพิจารณาให้ยาต้านการอักเสบร่วมด้วยในรายที่มีความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดต่ำ

ภาวะปอดอักเสบรุนแรง ให้ยาต้านไวรัสและยาต้านการอักเสบ พิจารณาข้อบ่งชี้ในการใช้ออกชิเจน อัตราไหลต่ำ ออกซิเจนอัตราไหลสูง เครื่องช่วยหายใจ และบางรายอาจจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด (ECMO)

แพทย์จะพิจารณา ทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพปอดเมื่ออาการปอดอักเสบดีขึ้น ตรวจรักษาและติดตามแบบผู้ป่วยนอก หากเริ่มแข็งแรงและสามารถดูแลตัวเองได้

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.นพพล ลีลายุวัฒนกุล