แค่ เศร้า หรือ ซึมเศร้า เราจะรู้ได้อย่างไร

แค่ เศร้า หรือ ซึมเศร้า เราจะรู้ได้อย่างไร

เราสามารถแยกระหว่างคนที่เศร้า กับคนที่เป็นโรคซึมเศร้า ด้วยการสังเกตอาการความเศร้าปกติ กับโรคซึมเศร้า ด้วยการแยกความแตกต่างของอาการได้ ดังภาพ

หากมีอาการขัดกับโรคซึมเศร้า หรือ เศร้าปกติแต่เป็นอยู่นานเกิน 2-3 เดือน ควรไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาและหาทางแก้ไข แต่หากมีความคิดอยากฆ่าตัวตายมันช่วงวลาไม่กี่วัน ควรไปพบแพทย์ทันที

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2562

ที่มา : อ.นพ.ชาวิท ต้นวีระชัยสกุล