“แก้ไขกลิ่นปาก” ด้วยการดูแลรักษาสุขอนามัย ในช่องปากได้อย่างไร

“แก้ไขกลิ่นปาก” ด้วยการดูแลรักษาสุขอนามัย ในช่องปากได้อย่างไร

หมั่นดูแลทำความสะอาดในช่องปากเป็นประจำด้วยการแปรงฟัน และใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หรือทุกครั้งหลังมื้ออาหาร

แปรงลิ้นทุกครั้งที่แปรงฟันเพื่องจัดคราบอาหารที่สะสมอยู่บนลิ้น

พบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน เพื่อตรวจฟันผุ ขูดหินปูน

ไม่ควรใส่ฟันปลอมนอน

ทำความสะอาดฟันปลอมหรือรีแทนเนอร์ด้วยแปรงสีฟันวันละ 2 ครั้ง และทุกครั้งหลังมื้ออาหาร

ดื่มน้ำ อย่างน้อยวันละ 8 แก้ว


ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา : ทพญ.วธิศรา เกียรติพาณิชย์
ฝ่ายทันตกรรม