เหงือกบวมแค่ไหนควรไปพบทันตแพทย์

เหงือกบวมแค่ไหนควรไปพบทันตแพทย์

เมื่อมีอาการเหงือกบวม กิจวัตรประจำวัน เช่น การรับประทานอาหาร การพูดคุยย่อมถูกรบกวนอาจด้วยกลิ่นเหม็น ภาพลักษณ์ที่ไม่สวย (มีเลือดมีหนองไหล) หรือไปรบกวนการขยับปากทำให้พูดไม่ชัด ถ้าละเลยไม่ไปรับการรักษา ผลกระทบก็อาจจะเพิ่มขึ้นจนทำให้เกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรงขึ้นได้

อาการเหงือกบวมที่ควรไปพบทันตแพทย์

  1. เหงือกบวมจากผลข้างเคียงของยาประจำ การทำความสะอาดช่องปากให้ดี จะลดความรุนแรงของการบวมได้ หรือปรึกษาแพทย์เพื่อปรับเปลี่ยนยา
  2. เหงือกบวมจากการระคายเคือง เช่น มีพื้นที่แหลมคมกัดกระแทกอยู่ประจำ
  3. เหงือกบวมจากโรคปริทันต์อักเสบ เกิดจากมีหินปูนสะสมในร่องเหงือกมากจนหงือกอักเสบ บวมแดง หรือรุนแรนจนมีฟันโยก ฟันห่าง มีหนองไหล เคี้ยวอาหารลำบาก
  4. เหงือกบวมจากฝันตาย เช่นจากอุบัติเหตุกระแทก หรือมีฟันผุลึก มักบวม เป็นตุ่มบริเวณปลายรากมีเลือดมีหนองไหลออกมาเป็นพัก ๆ
  5. เหงือกบวมจากมะเร็ง มักมีลักษณะผิวขรุขระ คล้ายดอกกะหล่ำ บวมโตเร็ว ต้องรีบไปพบแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2565
ที่มา : ทพญ.ชนิดา ว่องเดชากูล
ฝ่ายทันตกรรม