เสียงดังในที่ทำงานและขณะทำกิจกรรมยามว่าง ทำลายการได้ยิน

เสียงดังในที่ทำงานและขณะทำกิจกรรมยามว่าง ทำลายการได้ยิน

ฟังอย่างปลอดภัย

  • ใส่อุปกรณ์อุดหู เมื่ออยู่ในสถานที่ ดังอีกทึก
  • จำกัดเวลาทำกิจกกรมที่เสียงดัง
  • ตรวจการได้ยินเป็นประจำ
  • ใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือสำหรับวัดระดับเสียง
  • หรี่เสียงเบาลง

เมื่อสูญเสียการได้ยินแล้ว ไม่มีทางหายเป็นปกติ!

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565
ที่มา : อ. ดร. พญ.นัตวรรณ อุทุมพฤกษ์พร
ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา