เลือกใช้หน้ากากอย่างไรให้ห่างไกลสิว

เลือกใช้หน้ากากอย่างไรให้ห่างไกลสิว
  1. หน้ากากผ้า ควรเลือกชนิดผ้าที่ทอไม่หลวมจนเกินไป และมีสีอ่อนเพื่อลดการดูดความร้อน
  2. การตัดเย็บของหน้ากากต้องไม่มีรอยพับหรือรอยเย็บมากเกินไป เชือกรัดควรเป็นสายแบบปรับระดับได้
  3. พักการใส่หน้ากากอย่างน้อย 10 – 15 นาที ทุก ๆ 2 ชั่วโมงในพื้นที่มีความเสี่ยงการรับเชื้อต่ำ
  4. เปลี่ยนหน้ากากอนามัยเป็นประจำทุกวัน
  5. ล้างหน้าโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
  6. งดใช้ผลิตภัณฑ์หรือเครื่องสำอางโดยเฉพาะผิวหน้าบริเวณที่มีหน้ากากปกปิด
  7. ควรซักหน้ากากผ้าด้วยน้ำยาซักผ้าที่อ่อนโยนหรือน้ำสบู่อ่อน
  8. หากปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้น แต่อาการสิวไม่ดีขึ้น ให้ปรึกษาแพทย์ผิวหนัง เพื่อให้การวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม

ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564
ที่มา : อ. นพ.ชนัทธ์ กำธรรัตน์
หน่วยผิวหนัง ฝ่ายอายุรศาสตร์