เรื่องขนๆที่หลายคนอาจยังเข้าใจผิด

เรื่องขนๆที่หลายคนอาจยังเข้าใจผิด

Q : ยิ่งโกนขนยิ่งเยอะ

A : ไม่จริง เพราะจำนวนต่อมขนของคนมีจำนวนเท่าเดิม การโกนไม่สามารถเพิ่มจำนวนต่อมขนได้

Q : ยิ่งโกนขนยิ่งหนา

A : ไม่จริง แต่ที่รู้สึกว่าหนาขึ้น พราะขนสั้น หากขนยาวขึ้นก็จะรู้สึกนิ่มขึ้น

Q : โกนขนย้อนทิศทางทำให้ขนคุด

A : ไม่จริง สาเหตุที่ทำให้ขนคุด เพราะการใช้ใบมีดโกนที่มี 2-3 ใบขึ้นไป และโกนขนสั้นเกินไป

การโกนขนไม่ได้มีผลดีที่ชัดเจน การโกนขนหน้าแข้งบ่อย ๆ อาจจะเป็นเหตุให้ต่อมขนอักเสบ เป็นตุ่มเล็กคล้ายหัวสิว ผิวไม่เรียบเนียนได้

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561

ที่มา : รศ.นพ.นภดล นพคุณ

Pin It on Pinterest