เมื่อลูกเจ็บคอ

เมื่อลูกเจ็บคอ

อาการเจ็บคอมีสาเหตุจากการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนต้นส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส

อาการ

เจ็บคอจากเชื้อไวรัส : พบได้ในเด็กทุกช่วงอายุผู้ป่วยมักไม่มีใข้ หรือมีไข้ต่ำ ๆ มีน้ำมูก เสียงแหบ และไอร่วมด้วย

เจ็บคอจากเชื้อแบคทีเรีย : มักพบในเด็กโต ผู้ป่วยมักมีไข้สูง เจ็บคออย่างมาก ตรวจพบคอหอยและทอนซิลบวมแดงมากและอาจพบหนอง ส่วนใหญ่จะไม่มีน้ำมูก เสียงแหบ และไอ

การรักษา

เจ็บคอจากเชื้อไวรัส : รักษาตามอาการ อาการมักดีขึ้นเองใน 2 – 3 วัน ไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าเชื้อ

เจ็บคอจากเชื้อแบคทีเรีย : ควรพบแพทย์หรือปรึกษาเภสัชกรเพื่อพิจารณาการใช้ยาฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสมและป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและไต

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2565
ที่มา : รศ. นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ
สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์