เพิ่มความสามารถสมองชะลอสมองเสื่อม

เพิ่มความสามารถสมองชะลอสมองเสื่อม

ทำไมจึงต้องพัฒนาสมองตลอดเวลา
สมองจะเสื่อมลงตามอายุ ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งมีความเสี่ยงสูง หากไม่ได้รับการฝึกฝนและบริหารสมองอย่างเหมาะสม มีโอกาสที่สมองจะเสื่อมก่อนวัยอันควร
สาเหตุของสมองเสื่อม

 • ความเสื่อมของเนื้อสมองโดยตรง เช่น โรคอัลไซเมอร์
 • โรคหลอดเลือดในสมองตีบหรือตัน
 • โรคพาร์กินสัน
 • การติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลาง
 • โรคน้ำคั่งในโพรงสมอง
 • อุบัติเหตุที่มีผลกระทบต่อสมองอย่างรุนแรง

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้สมองเสื่อม

 • โรคเบาหวาน
 • โรคความดันโลหิตสูง
 • อายุที่มากขึ้น
 • ภาวะไขมันในเลือดสูง
 • ยาบางอย่างที่มีฤทธิ์กดสมอง
 • ความเครียดและโรคซึมเศร้า

วิธีปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันหรือชะลอสมองเสื่อม

 • ฝึกคิด วิเคราะห์ จดจำ แล:ใช้สมาธิ เช่น หัดคิดเงินทอน อ่านหนังสือแล้วเล่าให้คนอื่นฟัง
 • ค้นหาปัจจัยเสี่ยงและเฝ้าระวังโรคแทรกซ้อน รวมถึงผลกระทบจากการใช้ยาและสารเคมีต่าง ๆ
 • หมั่นทำกิจกรรมกระตุ้นสมอง เพื่อพัฒนาสมองในส่วนที่ไม่ค่อยได้ใช้
 • ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ
 • หมั่นดูแลรักษาอารมณ์และจิตใจของตนเองให้มีความสุขตามอัตภาพในทุก ๆ วัน
 • รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564
ที่มา : รศ. พญโสฬพัทธ์ เหมรัญชโรจน์