เบาหวาน หากรู้ทัน ป้องกันได้

เบาหวาน หากรู้ทัน ป้องกันได้

โรคเบาหวานสามารถป้องกันได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม ดังนี้

  • รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
  • เลือกรับประทานอาหารกากใยสูง เช่น ผัก ธัญพืช และเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน
  • งดของหวานและน้ำหวาน
  • ลดการรับประทานอาหารรสจัด เพราะอาจมีน้ำตาลแอบแฝง
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • ควบคุมน้ำหนักตัวให้เหมาะสม
  • เมื่ออายุ 35 ปี ควรตรวจเลือดคัดกรองเบาหวาน
  • หากมีประวัติเบาหวานในครอบครัว ควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองเบาหวานให้เร็วขึ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
ข้อมูลโดย : อ. นพ.วิทวัส แนววงศ์
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านเบาหวาน ฮอร์โมน และเมตะบอลิสม