เทคนิคการ รับประทานยา ในผู้ป่วย พาร์กินสัน

เทคนิคการ รับประทานยา ในผู้ป่วย พาร์กินสัน

เทคนิคการ รับประทานยา ในผู้ป่วย พาร์กินสัน
1. รับประทานยาให้ถูกขนาดถูกปริมาณ และตรงต่อเวลาทุกวัน
2. หลีกเลี่ยงการรับประทานยาร่วมกับอาหารที่มีโปรตีนสูงบางชนิด เช่น น้ำนมถั่วเหลือง นมสด เพราะจะลดการดูดซึมของยา
3. รับประทานยาขณะที่ท้องว่างอย่างน้อย 30 นาที
4. กรณีที่จำเป็นต้องรับประทานยาใกล้กับมื้ออาหารจริง ๆ ควรเลือกอาหารที่มีโปรตีนต่ำ เช่น น้ำผลไม้ ขนมปังกรอบ และขนมปัง
5. สามารถดื่มชาหรือกาแฟได้ในปริมาณที่พอเหมาะ
6. ยาที่ใช้อาจมีผลข้างเคียง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ลับสน มึนงง ประสาทหลอน เป็นต้น หากพบอาการข้างเคียงจากการใช้ยาควรปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2563
ที่มา : อ. ดร. พญ.อรอนงค์ โพธิ์แก้ววรางกูล