เตรียมตัวอย่างไรไปอัลตราซาวนด์ช่องท้อง

เตรียมตัวอย่างไรไปอัลตราซาวนด์ช่องท้อง
 • โดยทั่วไปสำหรับการนัดตรวจอัลตราซาวนด์ในช่องท้อง แนะนำให้ผู้ป่วยงดอาหารอย่างน้อย 6 ชั่วโมง โดยสามารถจิบน้ำเปล่า และรับประทานยาที่จำเป็นได้ตามเวลาปกติ
 • การงดอาหารเพื่อลดการกวนของลมในลำไส้ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการตรวจอัลตราซาวนด์เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพที่เหมาะสมสำหรับการแปลผล
 • งดอาหารอย่างน้อย 6 ซม.
 • จิบน้ำเปล่า
 • รับประทานยาที่จำเป็นได้

การตรวจอัลตราซาวนด์ ที่ต้องงดอาหาร มีดังนี้

 • อัลตราซาวนด์ช่องท้องส่วนบน
 • อัลตราซาวนด์เพื่อวัดความแข็งของตับ และหลอดเลือดตับ
 • อัลตราซาวนด์หลอดเลือดแดงใหญ่ และหลอดเลือดดำใหญ่
 • ภายในช่องท้อง
 • อัลตราซาวนด์หลอดเลือดไตทั้งหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำ
 • อัลตราซาวนด์หลอดเลือดสำหรับผู้ป่วยเตรียมผ่าตัดปลูกถ่ายไต

หากเป็นการนัดตรวจอัลตราซาวนด์ระบบทางเดินปัสสาวะ แนะนำให้ผู้ป่วยดื่มน้ำและตรวจเมื่อผู้ป่วยรู้สึกปวดปัสสาวะ:เพื่อให้กระเพาะปัสสาวะขยายตัวเพื่อจะประเมินโรคของกระเพาะปัสสาวะได้ดี

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564
ที่มา : ผศ. พญ.ณัฐพร ตั่นเผ่าพงษ์