เดินทางช่วงสงกรานต์อย่างไรให้ปลอดภัย “โควิด-19”

เดินทางช่วงสงกรานต์อย่างไรให้ปลอดภัย “โควิด-19”

ก่อนการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ควรเตรียมตัวเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ดังนี้

  • ฉีดวัคซีนหรือวัคซีนเข็มกระตุ้นตามรอบระยะเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม 608 ได้แก่ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง รวมทั้งกลุ่มหญิงตั้งครรภ์
  • ประเมินความเสี่ยงตนเอง หากมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อควรงดเดินทาง
  • ตรวจ ATK ก่อนออกเดินทางภายใน 72 ชั่วโมง
  • ควรเลือกเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดความเสี่ยงในการอยู่ในพื้นที่ปิดกับบุคคลอื่นเป็นเวลานาน
  • หากต้องเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ และงดรับประทานอาหารระหว่างเดินทาง

ข้อมูล ณ วันที่ 13 เมษายน 2565
ที่มา : อ. นพ.สุวชาติ อนุมานไพศาล
ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว