เด็กแรกเกิดกับอาการโรคโควิด-19

เด็กแรกเกิดกับอาการโรคโควิด-19

การสังเกตอาการโรคโควิด-19 ในเด็กแรกเกิด ควรพิจารณาร่วมกับประวัติการสัมผัสโรคกับผู้ปกครองหรือผู้ใกล้ชิดที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 ด้วย โดยหากเด็กแรกเกิดมีอาการดังนี้ ควรมาพบแพทย์

  1. ซึมลง ดูดนมได้น้อยลง
  2. ผื่นขึ้นตามตัว
  3. คัดจมูก น้ำมูกไหล ไอแห้ง หรือมีเสมหะ
  4. หายใจลำบาก หายใจเร็วกว่าปกติ หรือหายใจมีเสียงดัง
  5. อาเจียน ท้องเสีย
  6. มีไข้

คำแนะนำจากแพทย์

หากเด็กแรกเกิดมีอาการป่วยข้างต้น และมีประวัติสัมผัสผู้ปกครองหรือผู้ใกล้ชิดที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 ควรพาเด็กแรกเกิดมาพบแพทย์เพื่อรับการประเมินความรุนแรงของอาการ และตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 เพื่อวางแผนการรักษาต่อไป

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2564
ที่มา : อ. พญ.อนงค์นาถ ศิริทรัพย์