เช็กโรคแอบแฝงจากอาการ “ขี้หนาว”

เช็กโรคแอบแฝงจากอาการ “ขี้หนาว”

เข้าสู่ช่วงหน้าหนาว หลายท่านอาจมีความรู้สึกว่าทำไมเราหนาว แต่คนรอบตัวเราบอกว่าไม่หนาว บางครั้งจึงมักถูกเรียกว่าเป็นคนขี้หนาว ซึ่งอาการนี้ไม่ได้เกิดจากอุณหภูมิในอากาศที่เย็นขึ้นเท่านั้น แต่อาจเกิดจากโรคหรือความผิดปกติอื่น ๆ ร่วมด้วยได้

อาการรู้สึกหนาวกว่าปกติ หรือขี้หนาว

อาจเกิดจากศูนย์ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายที่อยู่ไฮโปทาลามัส (Hypothalamus) ในสมองเกิดความบกพร่องจากอายุที่เพิ่มขึ้น หรือปัญหาด้านโภชนาการที่ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรง ทำให้มีระดับกล้ามเนื้อหรือไขมันน้อยกว่าปกติที่ควรจะเป็น หรืออาจเกิดจากภาวะสุขภาพที่ไม่ดี หรือโรคบางอย่างได้ เช่น

  1. ภาวะเลือดจาง
  2. ภาวะไทรอยด์ต่ำ
  3. ความผิดปกติของหลอดเลือด
  4. ภาวะเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้จนส่งผลต่ออวัยวะในร่างกาย
  5. ผู้ที่ผอมมากๆ หรือมีพฤติกรรมการรับประทานที่ผิดปกติ

ดังนั้นหากท่านมีอาการหนาวง่ายผิดปกติ หรือเป็นคนขี้หนาว อาจมีส่วนสัมพันธ์กับโรคบางอย่าง ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างถูกต้องต่อไป


ข้อมูลโดย : อ. พญ.พรจิรา ศุกราศรี
ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2566
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย