เช็กระดับว่าเราติดบุหรี่ในระดับไหน?

เช็กระดับว่าเราติดบุหรี่ในระดับไหน?

ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ สามารถประเมินตนเองได้ว่าติดบุหรี่ (หรือติดนิโคติน) ในระดับใดเพื่อช่วยให้ทราบว่าจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากโปรแกรมการเลิกบุหรี่หรือไม่หรือสามารถเลิกบุหรี่ได้เอง

คำถามเพื่อประเมินตนเอง

1. คุณเริ่มสูบบุหรี่มวนแรกภายในครึ่งชั่วโมงหลังตื่นนอน

2. คุณสูบบุหรี่มากกว่า 10 มวนต่อวัน

3. เป็นเรื่องยากที่คุณจะไม่สูบบุหรี่ในสถานที่ห้ามสูบบุหรี่

4. คุณสูบบุหรี่ช่วงเช้ามากกว่าช่วงเวลาอื่น

5. แม้ว่าคุณจะป่วย แต่คุณยังคงสูบบุหรี่

หากคุณตอบ “ใช่” มากกว่า 3 ข้อขึ้นไป

โดยเฉพาะถ้ามีข้อ 1 หรือ 2 หรือทั้ง 1 และ 2 แสดงว่ามีระดับการติดบุหรี่สูงมาก ควรเข้ารับคำปรึกษาและจำเป็นต้องได้รับยาเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ แม้ว่าการเลิกบุหรี่จะเป็นเรื่องยากแต่ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทำได้

ข้อมูล 31 พฤษภาคม 2565
ที่มา : ผศ. นพ.ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร
ฝ่ายจิตเวชศาสตร์