เคล็ดลับเลือกแว่นตา

เคล็ดลับเลือกแว่นตา

แว่นสายตา ควรเลือกให้เหมาะกับระยะการใช้สายตา

  1. แว่นที่มีค่าสายตาเดียว
    ใช้สำหรับมองระยะไกลหรือใกล้ ตามค่าสายตาที่อยู่บนเลนส์
  2. แว่นที่มีค่าสายตาหลายระยะ
    ใช้กับผู้ที่มีค่าสายตาผิดปกติหลายระยะ เช่น แว่นโปรเกรสซีฟ
  3. แว่นตาสำหรับใช้งานกับคอมพิวเตอร์
    ออกแบบมาเพื่อมองในระยะใกล้ถึงระยะกลางลดการเพ่งจากการใช้แว่นมองระยะไกลในการทำงานกับคอมพิวเตอร์

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2565
ที่มา : นพ.กรชัย แท่งทอง และ รศ. พญ.สุภรัตน์ จริยโกศล
ฝ่ายจักษุวิทยา