เก็บปัสสาว: 24 ชั่วโมงเพื่อตรวจอะไร? เก็บอย่างไรจึงจะถูกต้อง?

เก็บปัสสาว: 24 ชั่วโมงเพื่อตรวจอะไร? เก็บอย่างไรจึงจะถูกต้อง?

การตรวจปัสสาว:ที่เก็บต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง จะให้ผลค่อนข้างแม่นยำ เป็นวิธีที่ใช้เพื่อตรวจดูความผิดปกติ ในการทำงานของของไต โดยตรวจวัดความสามารถของไตในการขับของเสียและเกลือแร่ นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจวัดระดับโปรตีน ฮอร์โมน หรือสารเคมีอื่น ๆ ในปัสสาวะได้อย่างแม่นยำอีกด้วย ดังนั้นจึงต้องทำการเก็บปัสสาว: 24 ชั่วโมง อย่างถูกต้อง โดยมีวิธีการดังนี้

  1. เริ่มเก็บปัสสาวะตั้งแต่ตื่นนอน แต่ให้ทิ้งปัสสาว:ครั้งแรกหลังตื่นนอน
  2. เก็บปัสสาวะทั้งหมดทุกครั้งใส่ในภาชนะเดียวกันแช่ไว้ในตู้เย็น
  3. เก็บปัสสาวะครั้งแรกของวันรุ่งขึ้น รวมใส่ภาชนะเดียวกันแล้วส่งตรวจ
  4. นำปัสสาวะที่เก็บมาตลอด 24 ชั่วโมง ส่งตรวจภายใน 2 ชั่วโมง

หากเก็บปัสสาวะไม่ครบตามเวลาหรือไม่ครบปริมาตรควรแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อนำส่งห้องตรวจ

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา : อ. นพ.สดุดี พีรพรรัตนา
ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร