“อ้วนนัก” ระวังโรค(ร้าย)รุมรัก

“อ้วนนัก” ระวังโรค(ร้าย)รุมรัก

ผู้ที่มีภาวะอ้วนหรือน้ำหนักตัวเกินที่มีค่าดัชนีมวลกายตั้งแต่ 25 ขึ้นไป
มีโอกาสเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนได้หลากหลายโรค เช่น

 1. เบาหวาน
 2. กรดไหลย้อน
 3. นิ่วถุงน้ำดี
 4. ไขมันในเลือดสูง
 5. โรคความดันโลหิตสูง
 6. โรคหัวใจและหลอดเลือด
 7. โรคตับอักเสบจากไขมันสะสม
 8. โรคเกาต์
 9. ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ
 10. โรคหลอดเลือดสมองตีบ
 11. ข้อเข่าเสื่อม

การคำนวณค่าดัชนีมวลกายทำได้โดย = น้ำหนักตัว (กิโลกรัม) / ส่วนสูง^2 (เมตร)

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
ที่มา : อ. นพ.วิทวัส แนววงศ์
ศูนย์ความเป็นลิศทางการแพทย์ ด้านเบาหวาน ฮอร์โมนและเมตะบอลิสม