อาการแบบไหนที่เป็น “โรคเลือดออกง่ายหยุดยาก”

อาการแบบไหนที่เป็น “โรคเลือดออกง่ายหยุดยาก”

“โรคเลือดออกง่ายหยุดยาก” หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ฮีโมฟีเลีย” เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ซึ่งเกิดจากการขาดปัจจัยการแข็งตัวของเลือด พบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง โดยมารดาสามารถเป็นพาหะถ่ายทอดความผิดปกตินี้ไปยังลูกได้

อาการโรคเลือดออกง่ายสังเกตได้ดังนี้

  • ในเด็กหัดเดิน เกิดรอยฟกช้ำจ้ำเขียวตามแขนขาได้ง่าย
  • เมื่อได้รับวัคซีน อาจมีอาการบวมหรือเลือดออกใต้ผิวหนัง หรือพบก้อนเลือดแข็งตัว
  • เลือดไหลมากและนานผิดปกติ เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือผ่าตัด
  • เลือดกำเดาไหลบ่อย ปริมาณมากและนาน
  • มีเลือดออกตามไรฟันเวลาแปรงฟันบ่อยๆ
  • หากเป็นผู้หญิง จะมีประจำเดือนมากและนานกว่าปกติ

โรคเลือดออกง่ายหยุดยาก ทำให้เกิดภาวะซีด อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย รวมถึงอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากเลือดออกมาในอวัยวะที่สำคัญได้ จึงควรรีบมาพบแพทย์ เพื่อวางแนวทางในการรักษา รวมถึงเรียนรู้วิธีการดูแลผู้ป่วย และป้องกันมิให้เกิดภาวะเลือดออก

ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2565
ที่มา : รศ. พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล
ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์