อาการอย่างไร..สงสัยโรคมะเร็งทางเดินอาหาร

อาการอย่างไร..สงสัยโรคมะเร็งทางเดินอาหาร

มะเร็งทางเดินอาหารเป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งที่สำคัญ ชนิดของมะเร็งทางเดินอาหารที่พบบ่อย ได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งหลอดอาหาร และมะเร็งตับอุ่อน โดยทั่วไปพบมะเร็งทางเดินอาหารได้บ่อยกว่าในเพศชาย และความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามอายุ สาเหตุเกิดจากปัจจัยร่วมกันระหว่างพันธุกรรม พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม

หากท่านมีอาการผิดปกติดังต่อไปนี้ ควรรีบมาพบแพทย์

  • กลืนติด กลืนลำบาก กลืนแล้วเจ็บ
  • เบื่ออาหาร อิ่มเร็ว รับประทานอาหารได้น้อยลง
  • แน่นท้องเรื้อรัง อาเจียนเป็นอาหารเก่า อาเจียนเป็นเลือด
  • ปวดท้องที่ไม่หายไปเอง ปวดถี่ขึ้น ปวดมากขึ้น
  • ปวดท้องกลางคืนจนไม่สามารถนอนหลับได้
  • การขับถ่ายเปลี่ยนแปลง อุจจาระลำเล็กลง
  • ถ่ายอุจจาระสีดำแดงหรืออุจจาระปนเลือด
  • ตัวเหลืองตาเหลือง ท้องโต คลำพบก้อนในท้อง
  • น้ำหนักลดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจลด อ่อนเพลีย มีภาวะโลหิตจาง

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2565
ที่มา : ผศ.(พิเศษ) นพ.ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช
ฝ่ายอายุรศาสตร์