อาการอย่างไร ? ควรสงสัยกรดไหลย้อน

อาการอย่างไร ? ควรสงสัยกรดไหลย้อน
  • แสบร้อนกลางหน้าอก
  • เรอเปรี้ยว ตื่นมารู้สึกขมคอ แสบคอ
  • ตื่นไอกลางดึก
  • หอบหืดเรื้อรัง
  • ภาวะไซนัสอักเสบเรื้อรัง
  • ภาวะภูมิแพ้ ปอดบวม

โรคกรดไหลย้อนหากปล่อยไว้จนเรื้อรัง อาจรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน และเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งหลอดอาหารได้ จึงควรมาพบแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างเหมาะสม

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565
ที่มา : ศ. พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์
ฝ่ายสรีรวิทยา