อาการต้องสงสัย อาจเป็นโรคมะเร็งผิวหนังเบซัลเซลล์

อาการต้องสงสัย อาจเป็นโรคมะเร็งผิวหนังเบซัลเซลล์
  1. แผลเรื้อรังไม่หาย มีเลือดออก หรืออาจมีสะเก็ดแผลตรงกลางคล้ายหนูแทะ
  2. ผื่นแดง อักเสบเรื้อรังหรือ มีอาการคัน และเจ็บได้
  3. ตุ่มมันวาว นูน ขอบยกม้วน อาจมีสีดำหรือน้ำตาล หรือเป็นสีผิวปกติก็ได้
  4. ผื่นเหมือนแผลเป็นสีขาว เหลืองมันเงา ขอบเขตไม่ชัดเจน ซึ่งเป็นบริเวณที่ไม่เคยบาดเจ็บหรือมีแผลมาก่อน

มักพบบริเวณศีรษะ ใบหน้าและลำคอ พบบ่อยที่จมูก

หากมีแผลเรื้อรัง แผลที่ไม่หาย ใน 2 สัปดาห์ หรือพบผื่น หรือตุ่มโรคที่โตเร็วผิดปกติ มีเลือด ออกง่าย ควรรีบมาพบแพทย์ทันที

ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็น มะร็งผิวหนัง ควรหมั่นตรวจผิวหนังตนเอง หากมีตุ่มที่สงสัยว่าเป็นเนื้องอกผิวหนัง ควรปรึกษาแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

ที่มา : ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์

Pin It on Pinterest