อันตรายจากสารบอแรกซ์

อันตรายจากสารบอแรกซ์

“บอแรกซ์” หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ผงกรอบ” หรือ “น้ำประสานทอง” เป็นสารเคมีอันตรายที่ห้ามใช้ในการประกอบอาหาร แต่มักถูกนำมาผสมในอาหารประเภทลูกชิ้น ไส้กรอกเพื่อถนอมอาหาร และทำให้อาหารหยุ่นกรอบ

ผลร้ายจากบอแรกซ์

  • หากได้รับสารบอแรกซ์ปริมาณเล็กน้อยอาจทำให้เกิดการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย แต่หากได้รับสารปริมาณสูงมาก อาจทำให้ไตวาย ตับวาย หรือเสียชีวิตได้
    • หากได้รับสารบอแรกซ์ปริมาณน้อย ๆ อย่างต่อเนื่อง จะทำให้มีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ผิวหนังแห้ง หนังตาบวม เยื่อตาอักเสบ และไตอักเสบ

เราจะหลีกเลี่ยงสารบอแรกซ์ได้อย่างไร

ผู้บริโภคอาจหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อนบอแรกซ์โดยการเลี่ยงผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูปที่มีสีสดมาก กรอบเดังเกินไป หรืออยู่ได้นานเกินผิดปกติ

ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565
ที่มา : อ. พญ.สุทธิมน ธรรมเตโช, ผศ. นพ.สุชัย สุเทพารักษ์
ฝ่ายอายุรศาสตร์