อันตรายจากการเผาใหม้สารสไตรีนโมโนเมอร์

อันตรายจากการเผาใหม้สารสไตรีนโมโนเมอร์

คุณสมบัติทั่วไป

 • สารสตรีนโมโนเมอร์เป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติคล้ายน้ำมัน อาจมีสีเหลืองใส หรือไม่มีสีมีกลิ่นหอม สามารถระเหยเป็นไอได้
 • ถูกนำมาใช้เป็นส่วนผสมของน้ำมันเบนชิน และเป็นสารตั้งต้นของการผลิตโฟม (polystyrene) พลาสติกทนความร้อน และยางสังเคราะห์
 • สารสไตรีน (Styrene) สามารถระเหยและติดไฟง่าย ดังนั้นเมื่อถูกความร้อนจะกลายเป็นไอระเหยที่มีฤทธิ์ระคายเคืองสูง

อาการ : ระยะเฉียบพลัน

 • การสูดดม
  เวียนศีรษะ คลื่นใส้ อาเจียน เหนื่อย หายใจมีเสียงดัง แน่นหน้าอก หากได้รับสารปริมาณมาก อาจทำให้เกิดตับอักเสบ หมดสติ หรือเสียชีวิตได้
 • การสัมผัสทางผิวหนังหรือดวงตา
  ระคายเคืองผิวหนังหรือดวงตา บริเวณที่สัมผัส
 • การรับประทาน
  คลื่นไส้ อาเจียน

อาการ : ระยะเรื้อรัง
หากได้รับสารสตรีนสะสมเป็นเวลานานอาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง และมีผลต่อการทำงานของสมอง เช่น มึนงง ความจำถดถอย

คำแนะนำจากแพทย์

เมื่อสูดดม ควรรีบออกจากพื้นที่เกิดเหตุ ไปยังพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกและอยู่เหนือลมเมื่อสัมผัสทางผิวหนังหรือดวงตา ควรถอดเสื้อผ้า ถอดเครื่องประดับ และ คอนแทคเลนส์ ที่เปื้อนออก ล้างหน้า หรือร่างกายด้วยน้ำสะอาดและสบู่เมื่อรับประทาน ไม่ควรทำให้อาเจียน ควรบ้วนปาก และรีบไปโรงพยาบาล หากมีอาการผิดปกติใด ๆ ควรรีบไปพบแพทย์ยังโรงพยาบาลที่ใกล้และปลอดภัยจากที่เกิดเหตุมากที่สุด