อันตรายของโรคโควิด-19ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

อันตรายของโรคโควิด-19ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคโควิด-19 ไม่แตกต่างจากคนทั่วไปแต่อาจมีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดีเนื่องจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ทำให้ภูมิต้านทานของร่างกายมีประสิทธิภาพป้องกันโรคลดลง

อาการรุนแรงของโรคโควิด-19 ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

 1. ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น
 2. เกิดอาการปอดอักเสบมากขึ้น และรุนแรงจนต้องใช้เครื่องหายใจ
 3. เกิดภาวะไตวายมากขึ้น มีโอกาสฟอกไต
 4. มีโอกาสเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น

การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในช่วงโควิด-19

 1. ควบคุมอาหารและออกกำลังกายเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
 2. รับประทานยาที่แพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอ
 3. วัดระดับน้ำตาลในเลือดเป็นประจำ
 4. ป้องกันการติดเชื้อ ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยให้กระชับถูกวิธี และล้างมือเป็นประจำ
 5. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในชุมชน พื้นที่แออัดและโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น
 6. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบุคคลและจุดเสี่ยงสาธารณะ
 7. รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล

คำแนะนำจากแพทย์

ผู้ป่วยโรคเบาหวานจัดเป็นกลุ่มเสี่ยง เมื่อติดโรคโควิด-19 จะทำให้มีอาการรุนแรง ดังนั้นควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน โดยติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข และลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.วิทวัส แนววงศ์