ออกซิเจนบำบัด

ออกซิเจนบำบัด

ออกซิเจนบำบัด (Oxygen Therapy) เป็นวิธีที่ใช้เพิ่มปริมาณออกซิเจนในปอดและกระแสเลือด ใช้สำหรับผู้ป่วยที่ตรวจพบว่าร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอหรือมีภาวะขาดออกซิเจน (Hypoxemia) เช่น ผู้ป่วยโรคปอดบวมโรคมะเร็งปอด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง กลุ่มอาการหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน รวมถึงผู้ป่วยโรคโควิด-19 ปัจจุบันผู้ป่วยสามารถใช้อุปกรณ์ให้ออกซิเจนบำบัดได้ทั้งในโรงพยาบาลและที่บ้าน

ประเภทของออกซิเจนบำบัด

  • Oxygen Tanks
    ใช้บรรจุออกซิเจนแรงดัน โดยมีท่อเชื่อมต่อกับถังที่ปลายด้านหนึ่งแล้วต่อสายออกซิเจนแบบผ่านจมูกหรือหน้ากากออกซิเจน ถังนี้จะส่งตรงออกซิเจนในถังเข้าสู่จมูกของผู้ป่วย สามารถใช้แบบส่วนบุคคลได้ มักจะติดตั้งบนรถเข็นหรือล้อ ซึ่งช่วยให้เคลื่อนย้ายได้ง่าย
  • Oxygen Concentrators
    เครื่องผลิตออกซิเจนสามารถส่งออกซิเจนไปยังผู้ป่วยโดยตรงผ่านสายออกซิเจนแบบผ่านจมูกหรือหน้ากากออกซิเจน เครื่องนี้จะผลิตออกซิเจนโดยนำอากาศเข้าเครื่องแล้วทำให้ความเข้มข้นของออกซิเจนในอากาศเพิ่มขึ้น สามารถใช้ได้ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล เหมาะสำหรับการเดินทางและเคลื่อนย้าย

ประโยชน์ของออกซิเจนบำบัด

ออกซิเจนบำบัดเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะระดับออกซิเจนต่ำซึ่งจะช่วยลดอาการและช่วยให้ผู้ป่วยเหล่านั้นสามารถทำกิจกรรมหรือเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น รวมทั้งช่วยยืดอายุขัยให้กับผู้ป่วยได้

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564
ที่มา : ผศ.(พิเศษ) พญ.ณับผลิกา กองพลพรหม