หลังติดเชื้อโควิด-19 ควรฉีดวัคซีนตอนไหน ?

หลังติดเชื้อโควิด-19 ควรฉีดวัคซีนตอนไหน ?

แม้ภายหลังการติดเชื้อโควิด-19 แล้ว ผู้ป่วยจะมีภูมิคุ้มกันในร่างกายในระดับหนึ่ง แต่ควรได้รับวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกาย โดยมีแนวทางดังนี้

ผู้ที่อยู่ในกลุ่มสัมผัสผู้ป่วยเสี่ยงสูง และอยู่ในระยะกักตัว เพื่อสังเกตอาการ ไม่แนะนำให้รับวัคซีน ควรรอจนพันระยะสังเกตอาการและมั่นใจว่าไม่ติดเชื้อก่อน แต่หากได้รับวัคซีนในขณะที่ติดเชื้อ โดยไม่แสดงอาการไม่มีผลอันตรายต่อร่างกาย

ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 เมื่อหายจากโรคแล้วจะยังมีภูมิต้านทานในร่างกาย อยู่ระยะหนึ่งก่อนจะค่อย ๆ ลดลง จึงมีโอกาสที่จะติดเชื้อซ้ำได้

ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 เมื่อหายดีแล้ว ประมาณ 1-3 เดือน แนะนำให้ฉีดวัคซีน 1 เข็ม เพื่อกระตุ้น ระดับภูมิต้านทานให้สูงขึ้น โดยพบว่าจะมีระดับภูมิต้านทาน สูงกว่าผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 เมษายน 2565
ที่มา : อ. ดร. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก