หยุด! 5 พฤติกรรม ทำร้ายฟัน

หยุด! 5 พฤติกรรม ทำร้ายฟัน
  1. แปรงฟันผิดวิธี ทำให้เกิดการสีกกร่อนบริเวณคอฟันเกิดเหงือกอักเสบและเหงือกร่นได้
  2. เคี้ยวน้ำแข็ง เป็นสาเหตุของฟันร้าว ฟันแตก ฟันบิ่น
  3. รับประทานขนมที่มีน้ำตาลสูงอาจทำให้ฟันผุได้
  4. ดื่มน้ำอัดลม หรืออาหารที่มีรสเปรี้ยวมาก จะเกิดกรด ทำลายผิวฟันและเนื้อฟันได้
  5. ใช้ฟันเปิดหรือแกะภาชนะ เช่น เปิดถุง เปิดฝาขวด อาจทำให้ฟันหัก หรือฟันเสียรูปได้

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2565
ที่มา : ทพญ.ธนิตา ณรงค์เดช
ฝ่ายทันตกรรม