“หนี-ซ่อน-สู้“รับมือภัยร้ายในสาธารณะ

“หนี-ซ่อน-สู้“รับมือภัยร้ายในสาธารณะ

หนี ให้พ้นและเร็วที่สุด

 • สังกตและจดจำทางเข้าออกให้เป็นนิสัย
 • วางแผนการคร่าว ๆ สำหรับการออกจากสถานที่นั้นอย่างเร็วที่สุด
 • หลีกเลี่ยงเส้นทางหนีที่คับแคบ และหนาแน่น
 • สละสิ่งของที่ไม่จำเป็น เช่น ถุงหิ้ว กระเป้า
 • ช่วยเหลือคนรอบตัวเท่าที่จะสามารถทำได้
 • โทรแจ้งเหตุเมื่ออยู่ในที่ที่ปลอดภัย

ซ่อน มิดชิดในที่กำบังแข็งแรง

 • มิดชิดในที่กำบังแข็งแรง
 • ปิดไฟมืด ปิดทีวี ปิดวิทยุ ปิดเสียงโทรศัพท์ ปิดม่าน
 • ล็อคประตูแน่นหนา ใช้ของหนักขวางประตูไว้
 • ซ่อนตัวใต้โต๊ะหรือตู้ที่แข็งแรงที่สามารถกันแรงกระสุนได้
 • อยู่ห่างจากของมีคม หรือวัตถุที่สามารถระเบิดได้ เช่น ถังแก๊ส
 • เงียบและมีสติ ไม่กรีดร้องหากได้ยินเสียงปืน เสียงระเบิด
 • ติดต่อขอความช่วยหลือผ่านข้อความหรือโซเซียลมีเดีย เช่น SMS ไลน์ เฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์
 • งดพูดคุยและบังแสงจากโทรศัพท์ให้มิดชิด

สู้ สุดชีวิตหากจนมุม

 • สู้ด้วยสิ่งของทุกอย่างที่มี เช่น ปากกา ดินสอ ไม้ กรรไกร มีด
 • สู้ด้วยแรงทั้งหมดที่มี
 • สู้ด้วยคนทั้งหมดที่มี
 • ไม่หยุดอ้อนวอน หรือเจรจาเกลี้ยกล่อมเพื่อขอชีวิต

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ที่มา : รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ

error: Content is protected !!