สเตียรอยด์พ่นจมูกรักษาโรคไซนัสและภูมิแพ้

สเตียรอยด์พ่นจมูกรักษาโรคไซนัสและภูมิแพ้

ยาพ่นมูกชนิดสตียรอยด์ เป็นยาหลักในการรักษาโรคทางจมูกได้แก่ โรคไซนัสอักเสบ และโรคภูมิแพ้ทางจมูก

โรคไซนัสอักเสบ โรคไซนัสอักเสบเรื้อรังทั้งชนิดมี และไม่มีริดสีดวงจมูก

  1. ช่วยลดการอักเสบภายในจมูกและไซนัส
  2. แนะนำให้ใช้ยาชนิดพ่นจมูกมากกว่าชนิดรับประทาน เนื่องจากผลข้างเคียงที่น้อยกว่า

ไซนัสอักเสบเฉียบพลันจากแบคทีเรีย

  1. ช่วยลดการอักเสบในจมูก ทำให้ไซนัสอักเสบหายเร็วขึ้น
  2. ส่วนมากแนะนำให้ใช้ยาสเตียรอยด์เพื่อเสริมการรักษาด้วยยาฆ่าเชื้อ ให้มีประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีขึ้น

โรคภูมิแพ้ทางจมูก

ยาพ่นจมูกสตียรอยด์ สามารถควบคุมในทุกอาการของโรคภูมิแพ้ทางจมูกได้ เช่น คัดแน่นจมูก คัน จาม น้ำมูกไหล โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการค่อนข้างมาก

ผลข้างเคียงจากการใช้ยาพ่นจากชนิดสเตียรอยด์นั้นมีน้อยมาก เมื่อเทียบกับยาชนิดรับประทาน โดยอาจเกิดการระคายเคือง บริเวณเยื่อบุจมูก รวมถึงควรใช้อย่างระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีความดันลูกตาสูง และในกลุ่มผู้ป่วยเด็ก

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา : ผศ.นพ.เจษฎา กาญจนอัมพร