สุขลักษณะการนอนที่ดี (Sleep Hygiene) ชีวีมีสุข

สุขลักษณะการนอนที่ดี (Sleep Hygiene) ชีวีมีสุข
  1. นอนเท่าที่ร่างกายต้องการ แต่ไม่นานเกินไป ตื่นแล้วให้รีบลุกจากเตียง
  2. พยายามนอนและตื่นเป็นเวลา และไม่ฝืนนอนหากไม่รู้สึกง่วง
  3. ออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อย 20 นาทีต่อวัน ก่อนถึงเวลานอน 4-5 ชั่วโมง
  4. หลีกเลี่ยงการดื่มคาเฟอีนหลังเที่ยง และแอลกอฮอล์ ตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงค่ำ
  5. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะในช่วงเย็นถึงค่ำ
  6. ลดสิ่งที่อาจส่งผลรบกวนต่อการนอนหลับในห้องนอน เช่น ปิดไฟ ปิดโทรทัศน์ ปิดวิทยุ
  7. ลดการดูจอภาพในเวลาก่อนนอน เซ่น จอคอมพิวเตอร์ จอโทรศัพท์ จอโทรทัศน์
  8. หลีกเลี่ยงการงีบในช่วงกลางวันเกินกว่า 20-30 นาที
  9. พยายามขจัดความเครียด และความกังวลให้หมดไปก่อนจะเข้านอน

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล